Gudrun Reinhardt - Vri-IL

Published on 6 March 2023 at 02:18

Rođena 1901. u Gornjoj Bavarskoj u blizini Konigsseea, Gudrun je bila posljednja koja se pojavila kao član unutrašnjeg kruga. Uz Marijino vodstvo i savijete, vrlo je brzo usavršila sposobnost komunikacije sa Aldebaranom i uprkos činjenici da je imala kratku kosu, postala vrlo točna u svojim prijenosima uputa koje su stizale. Često se suprotstavljala Traute, koja je bila uvjerena da je dugačka kosa preduvijet za točnu komunikaciju, a tvrdoglava, svojeglava i samouvjerena Gudrun, pokazala joj je da to ne mora biti tako. Marija, Traute, Gudrun i Peter Jensen, čovjek koji je prvi uspio odgonetnuti tehničke upute koje su stigle sa Aldebarana, formirali su zatvoreni, unutrašnji krug Reda za metafiziku – grupu Vril.

Gudrun Reinhardt - Vril

Add comment

Comments

There are no comments yet.

Create Your Own Website With Webador