Popratni tekstovi

OZIRISOV SUD ili RITUAL VAGANJA SRCA

Jedan od najvažnijih rituala iz Egipatske Knjige Mrtvih je Vaganje Srca ili Ozirisov Sud. Da bi nastavio svoj put i dosegnuo besmrtnost čovjek se mora osloboditi vezanosti za sva djela koja je učinio za svog života. Iako se vjeruje da je ritual usmjeren na odricanje samo od negativnih dijela, u stvari se radi o potpunom odricanju. 

Read more »

Rudolf Steiner - Utjecaji Lucifera i Ahrimana - Ljudska odgovornost za Zemlju - Predavanje I

Da bi formirali pravi koncept povijesne evolucije čovječanstva kroz otprilike 6000 godina, moramo shvatiti da na jednom polu stoji utjelovljenje Lucifera, u centru, utjelovljenje Krista, i na drugom polu ahrimansko utjelovljenje. Lucifer je moć koja u čovjeku komeša sve fanatičko, sve lažne mistične sile, sve što ima fiziološku tendenciju dovesti krv u nered i da digne čovjeka gore i van sebe. Ahriman je snaga koja čini čovjeka suhim, prozirnim, sitničavim — okoštava ga i dovodi praznovjerje u materijalizam. I prava esencijalna priroda i biće čovjeka je nastojanje da se zadrži u balansu između sila Lucifera i Ahrimana; Kristov impuls pomaže sadašnjem čovječanstvu uspostaviti tu ravnotežu.

Read more »

Create Your Own Website With Webador