Događaji prije i za vrijeme 2. Svjetkog rata, koji su ostali na rubovima službene verzije povijesti ili su u potpunosti izbačeni a biti će prisutni u priči.

Njemački pohod na Elbrus - kolovoz 1942.g.

Sve više i više teritorije potpadalo je pod utjecaj svastike, koja se sada kretala u smjeru suprotnom od Sunca.

Hitler je u više navrata pozivao Gurđijeva da dođe u Njemačku. Georgij Ivanović nijednom nije prihvatio poziv. Odgovarao je: "Mrak je iznad Njemačke, Adolf. Svi ste vi u mraku. Tvoja jedina nada je da se probiješ do svjetlosti, da se popneš na planinu, visoku planinu. Svjetlost ćeš naći samo na vrhu Elbrusa."

Read more »