3. ISAISINA PRAVILA

Published on 24 February 2024 at 10:36

Kao žene i muškarci, koristimo sve svoje sposobnosti u duhu našeg Cilja; željno učimo sva znanja i teorije spoznaje, gnoze, magije, morala i svega što nas uči Izida. U svakom trenutku težimo spoznati više, znati više, biti vještiji, na bilo koji svrhovit način za naš Cilj, pogotovo da probudimo i razvijamo anđela u sebi. Uvijek i sve više.

1. Isais priznaje nas, mi priznajemo Isais.

2. Njoj se ispovijedamo kao što se ona ispovijeda nama.

3. Tvoja volje je naša volja; njihovo je znanje u nama; njihova moć radi kroz nas.

4.  Izida je izaslanik Svjetla, ona koja izvršava naloge od Svjetla u Svijetlu, od Boga, koji je Krist, koji je Otac svog života, Kreator svega što jest, u ovom svijetu i u onom, svega osim pakla.

5. Priznajemo anđela u nama i zavjetujemo se na Put kući, čim izvršimo sve zadatke na Zemlji.

6. Naša je zadaća dvojaka:

6.1.  S jedne strane ono što svijet, kao svijet po svojoj prirodi, zahtjeva da sve čini;

6.2.  S druge strane ono što se ne odnosi na druge već samo na nas koji smo od Isais.

ISAIS - Izida od Egipta

7. Živimo sa Izidom, njezin rad je naš rad, njezina misija, naša misija, njezini ciljevi naši zadaci.

8. Naša odricanja i rad su za Izidu: Donosimo novo Svijetlo, krčimo Put za novo doba, borimo se za pobjedu Svjetla nad tamom.

9. Sve snage usmjeravamo na ovaj visoki čin, sve što odabiremo činiti nadahnjuje Izida.

10.  Također nam je dužnost da se suzdržimo od onoga što je suprotno našem Cilju. Odričemo se svih ugoda koje ne pomažu našem Cilju; svo vrijeme koje nam je dato usmjerit ćemo ka našem Cilju.

11. Kao žene i muškarci, koristimo sve svoje sposobnosti u duhu našeg Cilja; željno učimo sva znanja i teorije spoznaje, gnoze, magije, morala i svega što nas uči Izida.

12. U svakom trenutku težimo spoznati više, znati više, biti vještiji, na bilo koji svrhovit način za naš Cilj, pogotovo da probudimo i razvijamo anđela u sebi. Uvijek i sve više.

13. Nakon godine dana, na mjesečini primit će nas u obitelj, sestara i braće, žene i muškarce.

14. Žene će odrezati kosu, na sliku Izide, koja je odrezala kosu da bi spriječila tamne sile da je vide.

15. Muškarci će isprobati magično Koplje, magičnu snagu Muškarca, u magičnom Ogledalu, magičnoj snazi Žene.

16. Svi smo jedno, žene i muškarci. Jedna obitelj, bratstvo, sestrinstvo.

17. Ovo je zauvijek; i u ovom svijetu i nakon njega.

18. Izida i mi smo jedan duh, sada i ovdje, koji se bori za Svjetlo, novo doba i slavu Boga.


Preporuka čitatelju je vratiti se na stranicu Priče o Mariji Oršić i slijediti četvrtu poveznicu na Oda Magna Figuri na označenom dijelu teksta.


Add comment

Comments

There are no comments yet.